Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło babach

 

Na nasze baby, to te Poloki zowdy godali: „Gruba śląska Berta”, a po jakymu, to wōm, to sam wyekleruja. Ano, we piyrwszy wojnie światowy, to Niymce mieli tako ypno kanōna, kero mianowali „Dicke Bertha” a po naszymu „Rubo Berta”. A, co te Poloki, mieli kożdego Ślōnzoka za Niymca, to nos roztomajcie łoszeredzali. Bo tak richtig, tak po prowdzie, to przeca nasze baby niy majōm aże take sroge pyski, rzić rubo jak szrank i niy pierōm aż tak festelnie chopa nudelkulōm, kiej sie troszka chlapnie i cołki wyciorany do dōm przikulo. Nale klachać, to poradzōm a niykere, to sie i rod wadzōm i to fest.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Dobrze, że Frańcik mioł ryma
Bo paskudnie, po fandzolach, drzistała Yma"
 

"Maryny, jedyno utropa
 Zowdy, chce nowego chopa"

 Cnotliwo
Cnotliwie, wyglōndała

Niy jednego, już zajechała.

 

Incognito
Jak sie nazywo, wiedzieć niy chciała
Teroz go szuko - bachora dostała.

Cycynhalter
Kiejby baby go niy miały
Cycki, ciyngym by wisiały.


 

 

 

Kedy jeszcze frelkōm bōła
To nogami durś drobōła
Teroz grube jes z niyj babsko
I jak kloc mo kożde szłapsko

A cycuszki sztajfne miała
Kere rod pokazywała
Teroz cyce dwa wiszōnce
Kajś pod brzuchym majōm kōńce.