Roman Labiak: "KWYRLOK"

Baśka mo taśka!

 

Baśka mo taśka!
 
Miała Baśka srogo taśka
I sie niōm raduje
Bo do Baśki nowy taśki
Wszystko, rajn pasuje
 
Lipynsztifty i śnuptychle
Klucze ze szperhokym
Łostre fajle, załośnicki
Kożdy z jednym łokym
 
Sztyry bindy z krzidełkami
Bojtlik na klepoki
Trzi parfiny, taszynmeser
Tyn, mo dwa pitwoki
 
Krymy, pudry, knefle, nici
I lak na pazury
Grzebiyń, szpangi, stare zoki
Chocioż majōm dziury
 
Stary gumin, luzym szkloki
Album ze zdjyńciōma
Kiej tak wejrzi Baśka w taśka
To jest, choćby w dōma.
 
Morał:
 
Kto ze sobōm wszystko nosi
Ło nic inkszych, sie niy prosi.
 
Autor: Roman Labiak