Roman Labiak: "KWYRLOK"

Chopcula!

Chopcula!
 
Gryfno frela mianym Ula
Durś sie smyko - ta chopcula
Downo, już ustała rzykać
Za to, sie z chopcami smykać
 
Niyroz w chebziach sie skukała
Na karlusa, tam czekała
Potym, fest tam wyrobiali
Do wyselo, niy czekali
 
Nale pozōr:
Bo kiej sie smykać, niy ustała
Bydzie z bachorym, chnet lotała.
 
Autor: Roman Labiak