Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ciekawo Hilda!

Ciekawo Hilda!
 
Hilda, z bōlu ciyngym skoko
Bo jyj spuchło, jedne łoko
Dyć bez dziurka, rod kukała
A kukloka, w drzwiach niy miała
 
Łōna wszystko, wiedzieć musi
Bo ciekawo, to jōm kusi
Teroz łoko zaropiało
Bo bez dziurka, fest dmuchało
 
Kukać, Hilda niy ustała
Druge łoko - zdrowe miała
A kiej dali, bydzie wioło
Bydzie z Hildom, niy wesoło.
 
Beztóż:
 
Kto przez dziurka kukać chce
Musi bryle, wsadzić sie.
 
Autor: Roman Labiak