Roman Labiak: "KWYRLOK"

Niynażarto!

 

Niynażarto!
  
Baba ciyngym chce szporować
Kupa piyndzy, niy wydować
Już łod downa tak rachuje
Kaj, na chopie uszporuje
 
Chopie, jako tukej stoja
Zmiynia, ci natura twoja
Już niy bydziesz piwska piōł
Bez kurzynio bydziesz żōł
 
Stare łachy, dobre blank
Mosz jich przeca, połny szrank
Twoje chyrpcie podzolujesz
Kupa dlo mie, uszporujesz
 
Jedne jajco na śniodanie
A na łobiod kompot z banie
Baba twoja mosz szanować
Sie łod gymby łodyjmować
 
No bo przeca, tyś mie broł
Cobyś, ło mie ciyngym dboł
Cobych modnie sie nosiōła
Niy robioła – maszkeciōła
 
Baba, chopa tak rajcuje
Tyn, zaś kofer ji pakuje
Wyciep baba do jyj matki
I zaklupoł do sōmsiadki.
 
Autor: Roman Labiak