Roman Labiak: "KWYRLOK"

Pierdoła!

 

Pierdoła!
 
We maglowni sie magluje
Tam sie klacho i pyskuje
Jedne idōm sie pochwolić
Inksze, coby gupie smolić
 
Roz sie baba tam chwolōła
Że już cołki świat zwiedziōła
Kupa wiy i w gowie mo
I na wszystkim, tyż sie zno
 
I tak:
 
„W Indiach żyjōm indianery
W biołe poski sōm pantery
W puklu woda mo kamela
Staro baba, to tyż frela
Wiy jak prości sie banany
Sama, wbiōła gwōźdź do ściany
Lama, to jes srogo koza
No a fraszka, to jes proza”
 
Dali by sie tak chwolōła
Aż jyj drugo, przismolōła:
 
„Kajś, to ty skończōła szkoła
Żeś wyrosła - na pierdoła”.
 
Autor - Roman Labiak