Roman Labiak: "KWYRLOK"

Pragliwo ciotka!

Pragliwo ciotka!
 
Antka potka, to jes ciotka
Wszystko by mu dała
Nałobkoło, tak to godo
„Kiejbych - yno miała”
 
Kiej szoł Antek do Kōmuni
Piyrwszo przileciała
Ale ciotka, jako potka
Gyszynku niy dała
 
Zowdy piyrwszo do jedzynio
Nojwiyncyj pyskuje
Kiej na kōniec, do dōm idzie
Ze sobōm pakuje
 
Ciotce potce, dobrze idzie
A ciyngym biadoli
Jest pragliwo, hapikuje
Choć jōm, kożdy smoli
Bezto:
Nojpiyrw richtig poznej ciotka
Zanim weźniesz, jōm za potka.
 
Autor: Roman Labiak