Roman Labiak: "KWYRLOK"

Roz sie żyje!

 

Roz sie żyje!
 
Pewno Gryjtka, szwarno frela
Mo na gowie, srogo wela
Modo dziołcha urodziwo
Ale słepie ciyngym piwo
 
Na wyścigi jyj stawiajōm
Zdrowie Gryjtki, przepijajōm
Łōna słepie a niy pije
Tuplikuje – roz sie żyje!
 
Przoli chopcy jom na zmiana
Łod wieczora, aż do rana
Wnet sie Gryjtce, to urwało
Pochowali - mode ciało.
 
Autor: Roman Labiak