Roman Labiak: "KWYRLOK"

A możno (niy) kmini!

A możno (niy) kmini!

„Halo chopie, halo chopie,
A mōj łojciec, śpi w przikopie
Prziszoł rano nawalōny
Cołki krziwy - pokryncōny
Moja starszo siostra Hanka
Co godzina, mo kochanka
Kiej sztyrnosty rok skōnczōła
Zaroz, sam na rogu bōła
Ł
ōna świynto, niych pan wierzy
Bo na krziżu, porzōnd  leży”

„Co ty szczigo wygadujesz
Ty familio łobgadujesz.”

„Halo chopie, halo chopie
  Moja matka siedzi w szopie
Rano, poszła do sōmsiada
Teroz majōm tam narada
Sōmsiod „muzyk” dejcie wiara
Bo w galotach, mo fujara
Teroz matka na niyj gro
Cołkym cicho – bo sie zno
Coby, baby niy słyszeli
Możno, tyż by pograć chcieli”

  „Ty łostudo, co sam smolisz
Fulosz fleki i fandzolisz”

„Halo chopie, halo chopie
A moj brat, jest na „urlopie”
Ciotka Frida to godała
Kiej, mu paket szykowała
Zowdy nocōm kajś tyrali
Brechōm, wszystko łotwiyrali
Jo, jak byda srogo frela
Zrobia, tak jak siostra Fela
Jego k
ōnto wdyc widziała
Kiej starego kripla brała”

Chop sie zrobi
ōł blank cerwōny
Cołki sztajfny – łobamōncōny.

Autor : Roman Labiak