Roman Labiak: "KWYRLOK"

Gizdy!

 

Gizdy !
 
Kwaśno mina, matka robi
Bo jyj synek, juzaś zgobi
Ściana, w siyni wymalowoł
Lipynsztiftu, niy żałowoł
 
Bajtle ś nim tam wyrobiali
I po ścianach, tysz kryklali
Wszystko, jes tam naszkryflane
Kożdy dostoł, plac na ścianie
 
Że sōmsiadka, ta z trzeciego
Mo kochanka, niy jednego
Gdowa, zaś z piyrszego sztoku
Pije prawie, już łod roku
 
A na drugim jes dewota
Niy mo chop, przi niyj żywota
Ta dewota, szmyrgla mo
Gnymbi chopa, jak sie do
 
Na parterze miyszko chachor
Co łod piwska, dostoł bachor
Kedy przidzie, fest naprany
To „podlywo” w siyni ściany
 
Gizdy, dali by szkryflali
Ściany, cołkym pokryklali
Ficywerta, tam przignało
No, a potym, to sie stało
 
Łojce nojpiyrw gizdōw sprali
Potym siyń – wysztrajchowali.
 
Autor: Roman Labiak