Roman Labiak: "KWYRLOK"

Gypel!

Gypel!

Zaś Zefkowi, jest wesoło
Bo we szopie, znoloz koło
Koło, ōpa kiejś tam wsadziōł
Kiej już jechać, niy poradziōł

Teroz Zeflik, sie raduje
Stary gypel, fest rychtuje
Gypekhalter i szucblechy
Wyglancowoł, ze uciechy

Szmjyrōm keta naszmarowoł
Potym luftu, napōmpowoł
Żodny szpajchy niy brakuje
No i brymza, niy szwankuje

Gysztel świyci, sie jak nowy
I do jazdy jes gotowy
Fest uciecha, bydzie mioł
Bo ło koło, ōpa dboł

To niy razi Zefka wcale
Co niy siyngnie, na pyndale
Bo pod rułka noga wsadziōł
Pyndalować, tak poradziōł.

Autor : Roman Labiak