Roman Labiak: "KWYRLOK"

Mały Wiluś!

 

Mały Wiluś! 

Fater, cygarety durś rachuje
Bo we szachtli, zaś brakuje
Cygarety ktoś podkrodo
Ale fater, nic niy godo
 
Możno cera, możno baba
Kto? - wyciōngo po nie graba
No bo synek, Wiluś mały
Niy jest przeca taki śmiały
 
Wiluś, zowdy jest w kōmorze
To podkradać, jich niy może
Łōn w kōmorze, durś bajstluje
Niy wyrobio - niy pyskuje
 
Tyro fater ku kōmorze
Bo kōmora jes na dworze
Łotwar dźwiyrze i tam wlos
Dostoł dymym, prosto w nos
 
Fater, zrobiōł sroge gały
Bo tam jego, Wiluś mały
I tyn Bercik łod sōmsiada
Jakoś majōm tam „narada”
 
Cygarety fest bakajōm
Przi tym wice, sie godajōm
Fatra, tak to znerwowało
Spuściōł szmarōw, mu niy mało
 
Teroz:
Cygaretōw niy brakuje
No bo Wiluś, zaś bajstluje
Kurzić, mu sie łodechciało
Bo go boli - dupa cało.
 
Autor : Roman Labiak