Roman Labiak: "KWYRLOK"

Marek mo ptoka!

Marek mo ptoka!

 
Dugo ślimtoł mały Marek
Kiej mu uciyk, roz kanarek
Co dziyń klotka, mu pucowoł
Na tym tle - „ptoka” dostowoł
 
Żol sie łojcu go zrobiōło
Coby larma, durś niy bōło
Prziwlyk mu nowego ptoka
A to bōła, mało sroka
 
Jeszcze furgać niy umiała
Beztōż z gniozda „wyleciała”
Teroz, kedy w dōma sroka
Marek mo wiynkszego „ptoka”
 
Uważej!
Coby bajtel, niy mioł uciechy w chrobokach
Bo wtedy, bydzie u Wos - „po ptokach”.
 
Autor : Roman Labiak