Roman Labiak: "KWYRLOK"

Miglanc!


Miglanc!

Usnōł synek roz we klasie
Godka, bōła ło kōmpasie
Jak z kōmpasym sie wandruje
Co tyż łōn, nōm pokazuje
 
Synek, śni ło wyrobianiu
Ło zgobiyniu i lotaniu
Wszystko smoli i niy sucho
Nogle dostoł, pinkol w ucho
 
Co to jes, za spanie w klasie
Godej zaroz - ty mamlasie
Kto rechtora niy szanuje
To na skōrze, to poczuje
 
  Jo we śniku, durś wandruja
Ludziōm kōmpas, pokazuja
Bo nasz rechtōr, tyngo gowa
Beztōż, prawia jego słowa
  
Tym rechtora, udobruchoł
Potym, już do kōńca suchoł
Rechtor, robiōł sroge łocy
Że go w klasie, majōm w zocy.
 

Autor: Roman Labiak