Roman Labiak: "KWYRLOK"

Szporobliwy Pauluś!

 

Szporobliwy Pauluś!
 
Znoloz Pauluś kedyś grosik
Kery straciōł, chyba ftosik
Tak napoczōn sie szporować
Do szparbikse sztyjc wciepować
 
Ceski, piōntka abo złotek
Kery doł mu niyroz potek
Kiej mioł fraj, to wszandy tyroł
Ajza , flaszki, chadry zbiyroł
 
I do ōpy rada wpod
Bo tam niyroz cosik znod
Pauluś mu zakupy robi
I sie przi tym coś zarobi.
 
Ano:
Kiej twōj synek, tysz szporuje
To być rod, co niy rojbruje.
 
Autor: Roman Labiak