Roman Labiak: "KWYRLOK"

Zgobnik Krista !

Zgobnik Krista !

 
Krista gorszyć, sie musiała
Kiej galoty, potargała
Łōna, sztyjc z chopcami loto
Zowdy, z nimi coś namoto
 
Kożdy, Kriście sie dziwuje
Że z chopcami, tak rojbruje
Niy chce bawić sie lalkami
Rod, zaś ciepie kamiyniami
 
Fusbal gro i strzylo gole
Kożdy wiy, już ło tym w szkole
Kiej jōm ktosik, napasztuje
To na ciele, to poczuje
 
Teroz Krista jest markotno
Siedzi w doma, blank samotno
Mo galoty potargane
Ale nowych, niy dostanie
 
Bo jyj matka, zakozała
Coby, już niy wyrobiała
Dała Kriście, kecka nowo
No i lalka - jest gotowo
 
Dugo Krista niy myślała
I galoty połotała
Ze chopcami, zaś rojbruje
Bo tak sie, nojlepi czuje.
 
Beztóż:
Niy zmuszej twojigo dziecka
Coby, zowdy nosiōło kecka.
 
Autor : Roman Labiak