Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło bambrach

 
 
 Ło bambrach: - a możno, to (niy) prowda?
 
 
Siedlok, bałer, bamber abo pampōń, to sōm take gizdy łoklane a szprycioże, co nigdy ta rzić połno niy majōm. Taki bamber, taki pampōń, to jes taki chamliwy szpyndlikorz co poradzi yno, dlo sia habić. Sztrachecel, to poradzi na sztyry tajlować, nale we niydziela, po Wielkim, to, co bez tydziyń uszporowoł, poradzi we szynku przechlapać.

Nale niy mylcie bambra ze chadziajym, bo to je zaś cołkiym inkszo inkszość. I tak:

  
 
Pije bamber, bimber z wiecora
Pewnikym rano,  śleci z traktora.
 *
Łoro bamber pole zygzakym
Popijo przitym, bimber ze smakym.
*
Mo bamber zaciyr niy gotowy
To wiy, kaj sklep "Monopolowy"
*
Myśli bamber yno ło piciu
Jes gadzina, ledwo przi życiu.
*
Hepie bamber po przepiciu
Nawet mucha - niy łostanie przi życiu.
*
Kej w chlywie bamber hepie
To gadzina - na gleba ciepie.
*
Sucho do tego techno-muzyka
To wydoji, nawet byka.
*
Leży bamber z rana, na gnojoku
Niy trefiōł w nocy do dōm - po cimoku.
*
Miołby we chlywie lepi jak w dōma
Kejby we pryku - niy bōła słōma.
*
Fest błechy nawyrobiały
Kej pijanego bambra, pocyckały.
*
Kej bamber na podźim wykorkuje
Bamberka, na zimowych łachach uszporuje.
*
Bambra pochowali, plac pozamiatali
A ze gdowōm, dali popijali.
*
Podjechoł masorz pod chlyw pomału
Dostała świnia, zawału.
*
Miała świnia hercklekoty
Kej bamber na szinka dostoł ochoty.
*
Sebuł bamber guminioki
Pozdychały kury i inksze ptoki.
*
Kopie bamber dlo psa dziura
Pewno zagryz, mu zaś kura.
*
Niy umōła bamberka na wiecor gyry
Bydzie cuć, we pryku sztyry.
*
Przepije bamber traktor i pole
To kopie łogrōdek i jeździ na kole.
*
Stoji we zima na polu zboże
Przeleżoł bamber lato w łoborze.
*
Zapōmnioł bamber ło piciu
Pewnikym rano – niy bōł przi życiu.
*
Drzistnie sie bamber głośno w kościele
To łodezwie, sie dup wiele.
*
Niy zajechała by go gorzoła
Kiejby wypijoł yno do poła.
*
Bamber zgniōły z natury
Leży łożarty bachorym do gōry.
 *
Niy zapnie sie bamber bontoka
Łobocyć, mu mogesz puloka.
*
Kej bambrowi, ze wodom wszystko zmōło
Bydzie, mu sie ciynżko żōło.
*
Kiej bambrowi bimber gzuje
Widłōma, woda przeciepuje.
*
Kiej, na dworze sipi abo leje
Bamber zaciyr, zaroz grzeje.
*
Zaloło bambrowi pole ze chałupōm
Bydzie teroz lotoł, ze gołōm dupōm.
*
Niy chce sznity wcinać z tustym
Bydzie lotoł z basym pustym!
 
 
Autor:  Roman Labiak