Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło byle cym

 

Na podzim!

 
Dej sie pozōr przi jesiyni
Niy wystowej z frelōm w siyni
Bo niy bydzie szpasu wiela
Kiej, podwieje ci ta frela.
 
Kiej, przedmucho wōm galoty
Wnet, ustanōm te zaloty
Bo bez take wystowanie
Frela, przoć ci chnet ustanie.
------

Złości mie to złości
Bo mōm już stare kości
Jak tymu idzie sprostać
I na dw
ōr je wydostać?

I niyroz fest sie biedza
Kiej w dōma sōm tak siedza
Kaj szukać przijociela
A miołech jich tak wiela.

------ 

Roz, Bercikowi sie tak fajnie śniōło
Co jego baby, na tym świecie niy bōło
Kiej rano, łotwar ślypia i z pryka wstoł
Zarozki, wloz tam nazod i dali społ.
------

Łoj pyndzyjo moja kochano
Prziłaź gibko, boś łoczekiwano
Zarobiōł, żech sie na ciebie
A potym na plac, fajny we niebie.

------
Ojcze nasz, keryś jest w niebie
I my kedyś, przidymy do Ciebie
Ale do tego czasu
Niy rōb, nōm sam „marasu”.

-----

Komunista! 
Tukej leży gymboko zakopany 
Komunista - wysoko dekorowany. 
Niych go ziymia dobrze zrówno 
Niypotrzebne nom te gówno.
 
-----

W szumny pozie
Siedzioł na kozie
A myśloł, że na "Pagazie"
Bo bōł już na gazie.
-----

Autor: Roman Labiak