Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło chopach

 

 

Ponoć, te richtige chopy, to majōm glaca, bachor i szwaja a już łod rana cuć jich na piwsko. W dōma, sōm zgniōłe do roboty a fusbal, to ciyrpiōm lepi aniżeli swoja baba. Kej tymu wiary niy dowocie, to sie tak richtig wejrzicie, jako i jo to zrobiōł.
 
 
  

 

 

 

 

 
 
Tu leży tyn, co chcioł nojmyni 100 lot żyć
Kiejby niy b
ōł słepoł - mōgło by to być. 
 
 
W dōma:
Chop, siedzioł, słepoł i kadziōł
Bo nic inkszego, niy poradziōł.
 
 
Kiej chop niy pije i niy poli
Pewnikym baba, tyż smoli.