Roman Labiak: "KWYRLOK"

„Alarm, alarm - poli sie“

 

 
 
 
 

 

"Alarm, alarm - poli sie"
 
 
Już sie fojermany do kupy zebrali
I konie do woza pozaprzyngali
Hełmy na gowach majōm świycōnce
A wody we fasie ze dwa tysiōnce
 
Sam musza pedzieć co:
 
Ze dwie godziny sie pakowali
Wypiyli piwo nim sztartowali
 
Dziepiyro teroski:
 
Ślyście nōm z drogi, do łognia jadymy
Kej bydzie ciżba, to niy zdōnżymy
Poli sie chałpa, łod gupi świycki
Niy dali pozōr, tak bywo wdycki
 
Fojerwera jedzie, trōmbka głośno gro
Tyn co we nia dmucho, srogo wampa mo
Cerwony kichol, bo z niego tintała
Beztóż zachrapociało, trōmbka ta grała
 
Na wiyrchu siedzom, same jurne zuchy
Łod jedzynio i picio, majōm tuste brzuchy
Spocōne chopiska, ciynżko dychajōm
Mieli wczoraj muzyka i to „przeżywajom”
 
Patrōn fojermōnōw, to jest świynty Florek
I z niy jedny flachy, wylecioł tam korek
Jak kamela woda, piwsko tyż dojyli
Teroz sztajfni siedzieli, bo ledwo co żyli
 
Przijechali do łognia, chałupa zgorano
Dobrze, że sie piwa, popiyli już rano.
 
 
Autor: Roman Labiak