Roman Labiak: "KWYRLOK"

Buda fraj!

Buda fraj!

 
Na mopliku Antek “brusi”
Bo u Usi, wczas być musi
Usia, wczoraj mu godała
Bydzie buda, fraj zaś miała
 
Usia czeko, sie nerwuje
Kedy w kōńcu łōn przigzuje
Przeca, nowy moplik mo
Niych „naciśnie“ co sie do!
 
Antek, na zygarek zyrko
Bo coś moplik, ledwo pyrko
Kedy nad tym medytowoł
Dziury w drōdze, niy zmiarkowoł
 
Wjechoł w dziura i sie stało
Przodnie kōłko, tam łostało
Przekopyrtnōł bez linkiyra
I połōmoł sie kostyra.
 
No i co teroz, na to powiycie
Ula, mo buda fraj a łōn w lazarycie.
 
Autor: Roman Labiak