Roman Labiak: "KWYRLOK"

Dbej ło zymby!

Dbej ło zymby!
 
Zalatuje chopu z gymby
Bo mo blank, popsute zymby
Kurzōł fest i w „pała” dowoł
Nigdy zymbōw, niy pucowoł
 
Kożdy wiy, co to bōl zymba
Kedy spuchnie, troszka gymba
Co dziepiyro pychol cały
Skuli zymba, łobolały
 
Teroz dostoł, to co chcioł
Zymbol bydzie, wszystko rwoł
A kej gymba „wypucuje”
Wtedy gybis, przipasuje.
 
Beztōż:
Nawet Ty nojwiynkszy lyniu
Pucuj zymby, po jedzyniu.
 
Autor: Roman Labiak
-------

Niyjedyn by sie śmioł
Kiejby zymby w gymbie mioł!

 

 


 

Jusz niyroz:
Skuli gupiygo zymba
Spuchła mōndro gymba!