Roman Labiak: "KWYRLOK"

Farbowane jajco!

Farbowane jajco!
 
Filuje chop we zdrzadło
I fest sie dziwuje
Bo mo sine jajco
I to go nerwuje
 
Przeca niy groł w bala
I go żodyn niy świtnōł
A przi haji w szynku
To zarozki pitnōł
 
Poszoł do dochtora
Bo jednego znoł
Tyn zbadoł mu jajco
Zaroz, przekoz doł
 
Upitwali jajco
I go pocieszali
Że we pryku ze babōm
Bydzie bzykoł dali
 
Kedyś w zdrzadło wejrzoł
I go pokryńciōło
Bo te druge jajco
Tyż blank sine bōło
 
Posłała go baba
Do zielorza jednego
Możno do mu zielo
Na „choroba” jego

Bez drugigo jajca
Baba być niy chciała
Bo ze chopym w pryku
Rada wyrobiała
 
Tyn jajco łobocōł i pado do chopa:
Chopie, jo cie sam niy bujōm
Ale, jajco mosz zdrowe
Yno, ci badki farbujōm!
 
Autor: Roman Labiak