Roman Labiak: "KWYRLOK"

Gazetowe swotanie!

   Gazetowe swotanie! 

 

Łogolōny i umyty
Cioro Zefek, na zolyty
Fajny anzug i koszula
Bo na niego, ceko Ula
 
Kupiōł kwiotki, flaszka wina
Szekuladka i pralina
Ula, juzaś łod śniodanio
Loto cōłkim pofyrtano
 
Anōnsa, do gazety dała
I tak Zefka zapoznała
Chciała by sie w kōńcu wydać
Chop, sie w dōma moge przidać
 
Coby robiōł na ta frela
Świōntek, piōntek i niydziela
Coby, wszystko jyj kupowoł
Siedzioł cicho, niy pyskowoł
 
Jeszcze Zefla niy widziała
Beztōż, ło tym niy wiedziała
Co to niyrōb, gizd i ciołek
Chcioł u Uli zagrzoć stołek
 
Dlo waszego łostrzeżynio
Niy bier kogoś, z łogłoszynio.
 
 Autor: Roman Labiak