Roman Labiak: "KWYRLOK"

Kapelonek!

 

Kapelōnek!

Piciym wina - kapelōnek
Rozpoczynoł zowdy dziōnek
Chociorz farorz tyż rod piōł
Skuli z tego - niyrod bōł
 
Łōn farorza prawo rynka
Ale, ś niym, to jest udrynka
Kapistranty i kuchara
Mocno, w łapach majōm fara
 
Tyn zaś loto wszandy kuko
Już łod rana „dziurki” szuko
Jedna dziurka w życiu znoł
Beztóż dziurce z flaszki pszoł
 
Tak sie łoba dogodali
Co sie bydōm, podpiyrali
Sztyry flaszki łōn dostanie
Kiej naszkryflo, mu kozanie
Teroz:
Farorz głosi je z ambōny
Kożdy, jest zadowolōny.
 
Autor: Roman Labiak
------
 
 

 Farorz!

Kiej usłyszoł baby grzechy
Zaprosiōł jōm na fara, dlo uciechy
 A co to baba, już sie wypiōła
To na nogach, troszka słabo bōła
Teroz, baba siedzi na karze
 A farorz jōm ciśnie - ku farze.
 
 R.L.