Roman Labiak: "KWYRLOK"

"Klugszajser”

"Klugszajser” (to po ślōnsku)
"Klugscheißer" (to po niymiecku)
"Przemądrzałek" (to po polsku)
 
To sie kedyś wydarzōło
Kej sie jeszcze sztiftym bōło
Jedyn dowoł na nos pozōr
Ale mioł, za dugi łozōr
Łōn, nikogo sie niy boji
A co fafloł, to sam stoji:
 
„Jo roboty sie niy boja
Kej ta leży - wele stoja
Choćby prziszoł nawet majster
Jo pokoża mu wihajster
Jo, go sam na kara wsadza
Bydźcie pewni, bo poradza
Loto przi mie, jak ajchniynty
Tacho piwo, jak piźniynty
A kej ujrza kyrownika
To pokoża, co mo bzika
Łōn pierōńsko sie mie boji
Yno wejrza - zaroz stoji
Jo, u niego jym śniodanie
Mōj łobrozek, mo na ścianie
A kej coś mi niy podłazi
To z gorzołkōm, durś prziłazi
A dyrektor, szkoda godki
Jo go wsadza, kejś do klotki
Kedyś żech mu tak nafrōnkoł
Bez dwa tydnie - durś sie jōnkoł”
 
Nogle do nos majster wlos
Klugszajsrowi, utar nos
Potym dostoł łōn nagana
Sztela w haźlu, mioł łod rana.
 
Autor: Roman Labiak