Roman Labiak: "KWYRLOK"

Pijok

Pijok!
 
We Chorzowie przi sobocie
Jedyn gdowiec po robocie
Szczyloł sety, dźwigoł piwo
Łeb mo ciynżki, rzić sie kiwo
 
Łod roboty urobiōny
W dōma łobiod niy zrobiōny
Same mu sie niy uwarzi
To na tustym, cosik smażi
 
A, że bōł już nakopcōny
Narobiōny i zmyncōny
Pod sztepdeka schowoł dupa
Spolōł siebie i chałupa.
 
Autor: Roman Labiak
 
-----
 
 
 
Niy pij - umrzesz zdrowszy!
 
Pijok - ciyngym piōł i niy dugo żōł
Abstynynt - niy piōł i zdrowy bōł
Abstynynt nie przeżōł tego pijoka
Przejechoł pijok autym - trzyźwego boroka.
 
R.L.