Roman Labiak: "KWYRLOK"

Sprzedany górniku!

18.09.2009 roku.

Niych kożdy to pamiynto!

Nawet Kaczyński, bo to niy świynto!

 

Sprzedany górniku!

 
Siedź na dupie niy podskakuj
Mosz robota - to przitakuj
Za komuny tak bywało
I do teroz - to łostało!
 
Bo to prowda, nad prowdami
Ci na “wiyrchu” zaś panami
Zatuszujōm i przerobiōm
Pocyganiōm, bo zarobiōm
 
Bo dyrektor pierdzi w stołek
I wymyślo normy – ciołek
Kaj za wiela, kaj za mało
Byle w kabza, sie dostało
 
Wielke spōłki i prezesy
Inksze majōm - interesy
Sroge prymie, niy dlo ciebie
Wy na dole - łōn przi niebie
 
Pychol, w słōńcu sie łopolo
Wos na dole - metan spolo!
Kiej zaś tōmpnie wos zasuje
Darmo pogrzyb łobiecuje.
 
A tam na wiyrchu, słōnecko lśni
Żonka się krzōnto, synecek śpi
A tam na wiyrchu słōnecko świeci
Łostały tam gdowy, bez łojcōw dzieci!
 
Autor: Roman Labiak