Roman Labiak: "KWYRLOK"

Wihajster!

Wihajster!

Kożdy majster mo wihajster
Nawet tyn, co miyszo klajster
Tyn maluje, tapetuje
To wihajster potrzebuje

Kiej gwintuje ruła majster
To do tego, mo wihajster
Znojdziesz go u kopyciorza
U masorza i stolorza

Roztomajte nasze majstry
Roztomajte, s
ōm wihajstry
Małe, sroge i kańciate
Roz kulate, roz szpicate

Kożdy fachman, to jes majster
Beztōż musi mieć wihajster.

Autor : Roman Labiak