Roman Labiak: "KWYRLOK"

Wygrano!

Wygrano!

 
Trzimoł chop sie, roz fest słupa
Bo ciepała, chopym dupa
Już łod rana w pała dowoł
Stawioł wszystkim, niy żałowoł
 
W totolotka baba grała
Że wygrała, mu padała
Beztóż chop sie tak raduje
No i „kasy” niy żałuje
 
Ale tego łōn niy wiedzioł
I dziepiyro sie dowiedzioł
Kedy z doma łotwar drzwi
Baba rycy - yno trzi!.
 
W totolotka, yno trzi trafne mieli
A przepioł wypłata, cobyście wiedzieli.
 
Autor: Roman Labiak