Roman Labiak: "KWYRLOK"

Zaharowany Bercik!

 

Zaharowany Bercik!

Bercik, to robotno skōra
Mo roboty ciyngym fōra
Jego baba, sie niy tropi
We chałupie, nic niy robi
 
Nic niy robi, w pryku gnije
Żre torciki - kafyj pije
Kiej na grubie, Bercik gnypi
W telewitor baba ślypi
 
No a cery tak jak matka
Z łojcym majōm srogo gratka
Niy skludzajom, bajzel robiōm
Razym z mutrōm kafyj żłopiōm
 
Zajechały „baby” chopa
Teroz bydōm mieć utropa
Zgniōłe baby, fto łobrobi
Kto? - na lynie te zarobi.
 
Autor: Roman Labiak