Roman Labiak: "KWYRLOK"

Zaradny!

 

 

Zaradny!

 

Chciała baba dałerwele
Beztōż, do golaca mele
Przedtym chopa ustawiōła
Że niy bydzie, zaś warzōła
 
Chop, tyż pichcić, musi umieć
Na warzyniu, sie rozumieć
Zrobisz chopie sie wodziōnka
I smacznego, życzy żōnka
 
Chopa downo, krupniok kusi
Tyn, dziepiyro kupić musi
Kupioł żymły i krupnioki
I do tego dwa żymloki
                                                                         
Kista piwa trzi cyjntelki
Bo go tropi, durszt już wielki
W dōma siedzi, piwo doji
A tu łoroz, baba stoji
 
Już na chopa, chce pyskować
Ale, musi sie brymzować
Chop, pochwoloł jeji loki
I jyj podgrzoł, dwa krupnioki
 
Naloł sznapslik, podoł piwo
No i baba, bōła cicho
Bo chop, swoja baba znoł
Kiej jōm chwolōł, spokoj mioł.
 
Autor: Roman Labiak