Roman Labiak: "KWYRLOK"

Zażarty!

 

Zażarty! 

Pado baba roz do chopa
Tyn nasz synek, to utropa
Niy wypije, niy rojbruje
Niy wynokwio, nic niy psuje
 
Nawet lipsta, niy przikludzi
Czi wyrośnie, łōn na ludzi
Sztudiyruje, ciyngym fest
Łōn pewnikiym, chory jest
 
Wnet ustanie te szkamranie
Przed łojcami, synek stanie
Łoroz powiy – jo ślub biera
I mōm dyplōm, inżyniera.
 
Lepi do sztudiyrowanio zażarty
Jak lotać, ciyngym łożarty.
 
Autor: Roman Labiak