Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ausflug!

Ausflug!

 

Ana i Zefek, wybiyrajōm sie nad woda
 Bo, już cołki tydziyń, majōm fajno pogoda
 Nad woda autym, daleko niy mieli
 Jeszcze tam niy byli, to pokozać sie chcieli
 
  Ana, warzi jajca, tomaty pucuje
 Robi klapsznity i w papiōr pakuje
 Herbata z cytrynōm, kawa w drugi kanie
 Maszkety i kołoc, jak kery chyńć dostanie
 
  Ana, na wiyrchu już tasie pakuje
 Zefek, myje auto i sie pogwizduje
 Auto musi być czyste i wypucowane
 Inacy na łosiedlu, bydōm łobgodane
 
  Sōmsiedzi z bloku w łoknach już siedziōm
 Kaj tyż łōni jadōm, ciyngym sie biedzōm
 Auto bōło nowe, ratami spłacajōm
 Inkszi na łosiedlu takigo niy majōm
 
  Ana, targo na dōł, to co spakowała
 Za piōntym razym, fest sie zasapała
Zefek, do auta wszystko ładuje
 Ciyngym kryńci gowōm, bo placu brakuje
 
  Już ze dwie godziny, tak sie tu pakujōm 
 Sōmsiedzi ciekawi - kedy wysztartujōm
 W kōńcu za kołkym, w aucie Zefek siod
 Ana zaś łobok, bo plac sie tam znod
 
  Wyjechali z łosiedla nadciōngła chmura
 Leje jak z cebra, szarpie wichura
 Przijechali nazod, pod blokym stanyli
 Zrobiōł sie wieczōr we aucie usnyli.

 

 

 Autor: Roman Labiak