Roman Labiak: "KWYRLOK"

Muzykalny familok!

Muzykalny familok!

 
U nos familie przi kupie miyszkajōm
Sie zowdy radujōm i pomogajōm
A kiej sie znojdzie troszyczka czasu
To muzykujōm, tak sie - dlo szpasu
I tak:
Ciotka Klara gro gitara
Potka Gryjta jeji flyjta
Łojciec Hanki, mo łorganki
Okaryna, matka Hanki
 
Gerdy synek mo bymbynek
A na krzipkach, gro zaś Zynek
Staro Cila w trōmba dmucho
Chocioż gucho, jest na ucho
 
Ciōngnie cija grubo Mija
Ale bōła ło to wija
Jeji chop, chcioł grać na ciji
Gro na drumli - skuli Miji
 
Ci co u nos nic niy grajōm
To do kupy zaś śpiywajōm
I tańcujōm mode frele
Choćby bōło to wesele.
 
Teroz prowda musza pedzieć
Kaj to jest? - chciołbych tyż wiedzieć.
 
Autor: Roman Labiak