Roman Labiak: "KWYRLOK"

Pikel, to jes pryszcz!

Pikel, to jes pryszcz!
 
Frela, gorszyć sie musiała
Sroge pikle, dwa dostała
Dzisioj z synkym, trefić mo sie
A tu pikle, mo na nosie
 
Frela, dugo niy myślała
I na nochol floster dała
Teroz pikel mo przikryty
I tak leci na zolyty
 
Karlus, tyż sie wysztiglowoł
I bukswela, wyrychtowoł
Nogle w zdrzadle widzi cosik
A tu pikel - choćby grosik
 
A kiej razym sie trefiyli
Flostry z nosa ji symnyli
Kożdy chwolōł sie co mo
Łōn mioł wiynkszy, tak sie zdo.
 
Pamiyntej!
Pikle czasu niy znajōm
Kiej hormōny, wyrobiajōm.
 
Autor: Roman Labiak