Roman Labiak: "KWYRLOK"

Rōmbanie abo ciupanie!

 
I zaś te stare pytanie:
 
  Rōmbanie abo ciupanie!

  

Klaga, gdowa szkryflać chciała
Bo sie juzaś, znerwowała
Kiej kuloki sōmsiod rōmbie
To u baby, ciyngym tōmpie
 
Gdowie zaś śleciała rōma
Bo łōn rōmbie, zowdy w dōma
Kiejby yno ciupać chcioł
Bańtowaniu, pokōj doł
 
Ze szkryflaniym, czas sie dała
Do sōmsiada, zaklupała
Yntlich, kiej sie wygogali
To wiedzieli, jako dali
 
Łōn samotny - łōna gdowa
Życio majōm już połowa
Przeca mogōm razym być
I bez larma, fajnie żyć
 
Teroz sōmsiod:
Już niy rōmbie yno „ciupie”
Kiej sōm, razym we chałupie.
 
Autor: Roman Labiak