Roman Labiak: "KWYRLOK"

Starość niy radość!

Starość niy radość!
 
Siedzi starzik przi piecyku
I ze fajfki pyku – pyku
Starka siedzi na przeciwko
I popijo ciepłe piwko
 
Smak na piwko z sokym mieli
Niby nic - a to weseli
Sami przeca w chałpie siedzōm
Dziecka, ło nich nic niy wiedzōm
 
W srogim świecie kajś miyszkajōm
Znaku życio, niy dowajōm
Wiync łostało wspōminanie
Starych zdjyńciōw oglōndanie.
 
Wdycki:
Pamiyntej ło rodzinie
Bo Cie starość - tyż niy minie!
 
Autor: Roman Labiak