Roman Labiak: "KWYRLOK"

1. września 1958 roku

 

1. września 1958 roku
 
 
Kedyś, jo sie tyż radowoł
W pukeltasza durś filowoł
Tam ślabikorz, hefty dwa
I lynijorz, no bo trza
 
Fyjderbiksa z drzewa bōła
Matka, srogo mi kupiōła
A kiej „tyta“ pakowała
To maszkety tam wciskała
 
Bo łod rana piyrwszy roz
Jo, żech już do szkoły loz
Potym w klasie durś godanie
Jako to sie dali stanie
 
Jo chcioł moja tyta dostać
Nale, jak sie tu wydostać
Toch powiedzioł, co jo „musza”
Wyloz, nō i do dōm brusza
 
 Matka pyto - co sie stało?
Że syncysko przileciało
No bo prawie, wylyź chciała
I ta tyta w rynkach miała
 
Tyta, jo już dostać chcioł
Beztōż, żech tam gibci zwioł
Co tam bydziesz kajś lotała
I ze sobōm jōm targała
 
Przeca jedna matka mōm
To, ło twoje nogi dbōm
Matka, dali niy suchała
No i poskym rzić mi sprała
 
Teroz:
 
Wszyscy zdjyńcie z tytōm majōm
A jo niy i ło to wajōm.
 
 
Autor: Roman Labiak