Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ała i dwa boloki!

Ała i dwa boloki!

 
Ślōnzok, przeca tyż poradzi
Jedyn z drugim, durś sie wadzi
Jak, co szkryflać, a jak godać
Na wiyrch swoje, musi podać
 
Byle ło nim sie godało
A ło inkszych zapōmniało
Tego, bolōm „polōnizmy”
Tam, szterujōm „germanizmy”
 
Kożdy yno chce udować
Za Ślōnzoka sie podować
Tyn, tamtymu przeciepuje
Co na Ślōnsk, sam niy pasuje
 
Ślōnski Niymiec, ślōnski Polok
Kożdy, z nich mo w gowie bolok
Richtig Ślōnzok, łōn to smoli
I tyn bolok, go niy boli!
 
Autor: Roman Labiak