Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło nos !

 

Nasza godka !

Godka ślōnsko, jest bogato
Jest zofcito i pyskato
Kiej cukrujesz - fajnie godosz
Kiej faronisz - sie namotosz!

 

 Ło nos !

 
My godōmy po naszymu
Bo to jest nasz recht
Kōmu, sie to niy podobo
Ślōnska, niy jest wert.
 
Łosprawiōmy fanzolymy
Tako naszo godka
Kiej berōmy sie lachōmy
Mōmy, to po przodkach.
 
Rajcujymy i beblōmy
Starzik zaś padali
Kiej co mōmy, to klachōmy
Skozejcie, to dali
 
Farōniymy i zgobiymy
Łoszkliwie pierōńsko
To co tukej w zocy mōmy
To jest godka ślōnsko.
 
Autor - Roman Labiak
 
*
Autonomia Śląska!
Chcecie naprawić czego niy idzie
Bo co "przer
ōmbane" - nazod - niy przidzie.