Roman Labiak: "KWYRLOK"

Oda do piwa!

Oda do piwa!
  

Piwo moje, kiej cie ciōngna bez zymby
To jakbych wciōngoł, niebo do gymby
I kożdym szlukym, fest sie raduja
Bo mōm uciecha i fajnie sie czuja
Richtige majstry, cie warzić musieli
Co tako farba, dostać umieli
A choć ze smaku downi cie znali
To tak dobrego - niy popijali
Bo kiej cie zimne w kufie dostana
To już cie pija - nawet łod rana
A jak cie łykōm, bez hyrtōń suchy
Zawiyrōm ślypia i jeżech guchy.


Autor - Roman Labiak