Roman Labiak: "KWYRLOK"

Gowiydź!

Gowiydź!
 
Już łod rana, kokot pieje
Cosik, sie w kurniku dzieje
W nocy łaska, sie tam wdarła
No i jajca, jim zeżarła
 
Fest markotne sōm kurzice
Skuli tego,  to niy wice
Stary kaczor sie belōntoł
W kożdy, ece poszelōntoł
 
A i pultok łeb zadziyro
I po placu, ciyngym tyro
Możno znojdōm, kaj tyn zdrajca
Co ze gniozda, wyjod jajca
 
Nale rabczyk już daleko
Pod chropawki, gniozdym czeko
Coby jajka z gniozda dorwać
Chce być syty - musi porwać
 
Autor: Roman Labiak