Roman Labiak: "KWYRLOK"

Ło żabie!

Ło żabie!
(Nale na żaba tysz abas, rapitołza abo rapica godajom)
 
Roz sie żaba tak myślała
Kiejby, jo tak piyrze miała
Fajne piōrka, choćby szpok
Bōłby zymie, gryfny ptok
 
Kaj by jo tam niy furgała
Stow i żaby zapōmniała
Słōńce świyci, zamkła łocy
A tu cicho, bociōń krocy
 
Szluknōł żaba bez godanio
Już niy bydzie, rozmyślanio
Toż terozki, mo co chciała
Bo ku niebu "poleciała".
 
Autor: Roman Labiak