Roman Labiak: "KWYRLOK"

6.grudnia – Mikołaja

6.grudnia – Mikołaja
(Tym razym bez śniega)
 
Fest Mikołoj sie nerwuje
Kiej gyszynki, w wōr pakuje
Niyciyrpliwy tyn kolega
Bo na dworze, niy ma śniega
 
Poprzeklinoł stare zmory
Wyciōng koło, ze kōmory
Na bagażnik, wōr wpakowoł
I do dziecek pyndalowoł
 
Dzisioj bajtle sie radujōm
Bo gyszynki łoczekujōm
A kiej u Wos tyż zagości
To prziniesie, moc radości
 
Kiej na niego prziszła pora
Niych wyciōngo, coś ze wora
Niy po darmo, łōn go nosi
Tyn dostanie, kto poprosi
 
Bo kiej worek rozpakuje
Maszketami, poczynstuje
Ale pozōr niych sie dajōm
Ci, co ciyngym wyrobiajōm
 
Kto sztyjc zgobi, tymu wsuje
Łoszkrabiny - podaruje.
 
Cobyście fajne gyszynki dostali i za wiela
niy wyrobiawali.
 
Autor: Roman Labiak
-------
 
 
6.grudnia, mōmy Mikołoja!
 
Idzie Mikołoj, co broda mo siwo
Na puklu mo miech i beztōż sie kiwo
Dlo wszystkich w miechu, dźwigo pakety
I na dodatek, roztomajte maszkety
 
Kto niy wyrobioł, niych sie raduje
Bo mu Mikołoj, coś podaruje
A kto wyrobio i zowdy zgobi
To tymu poskym, dupa łobrobi
 
I choćbyś mu wlazła (wloz) pod stōł
To łon Cie chyci, zōł wi zōł!
 
Autor: Roman Labiak