Roman Labiak: "KWYRLOK"

Dziyń matki!

Dziyń matki!

Jedyn dziyń w roku

To troszka za mało
Bo przeca - matce
Wiyncyj by sie zdało

Roz w roku kwiotki
I zdrowio życzynia
Potym, kusik na lico
I - do widzynia

Dzisioj matkōm życza
By dzieci ło nie dbali
I niy yno roz w roku
Ło matce – pamiyntali.

Autor: Roman Labiak