Roman Labiak: "KWYRLOK"

Juła, Gody idōm!

 

 

Juła, Gody idōm!
 
Bo jusz trzeci adwynt mōmy
Czasu małowiela
Trza gyszynki poszykować
Niy gōwkuj za tela!
 
Kedy wsadzisz, je pod krisbaum
A sie spodobajōm
To kożdego uradujesz
Bo Dzieciōntko, majōm
 
Jeszcze karpia łobsztalować
Przitargać chojinka
Moc kołoczōw ponapiykać
Potym, wypić drinka
 
A kiej goik ustrojōny
I wszystko gotowe
Wtedy w Gody sie radujcie
I bydźcie durś zdrowe.
 
Autor: Roman Labiak
 

 

Gody!
 
Obżarstwo!
Kiej na Gody sie przejycie
Do Silwestra ciynżke życie.
--------
Babo!
Poszoł chop twōj na pastyrka
Fuknij sama sie do wyrka
I niy wołej tam sōmsioda
Bo chop „zniszczy” ci uroda.
--------
Sznaps!
Kiej na Gody niy mosz wyny
W sznapsie szukej ty prziczyny
Gibko flaszka zaś łodstawisz
To ło kac, sie tyż prziprawisz.
--------
Pozor!
Niy dostanie baba pod goik gyszynku
Przepiōł go chop, pewnikym we szynku
Kiej niy dostanōm gyszynku i dziecka
Niy puści go baba - tak gibko pod kecka.
--------
Kiej
Uśnie ci chop w wilijo przi stole
Pewnikym, utoploł pychol w gorzole.
Uśnie zaś baba zmynczōno
Możno, bydzie przerobiōno.
----
 
Roman Labiak