Roman Labiak: "KWYRLOK"

Na Silwestera!

Na Silwestera!
 
Baba z chopym sie radujōm
Na Silwestra sie szykujōm
Zaproszynie, na bal mieli
W co sie łoblyc - niy wiedzieli
 
Chop po chałpie ciyngym tyro
Po godzinie znod dziepiyro
W zadku w szranku dwa wisiały
Ale, mu niy pasowały
 
Jedyn jeszcze łod wysela
Drugi mioł za kawalera
Potym nikaj niy łaziyli
To ancugi - w szrank wsadziyli
 
Baba juzaś klajd jyj szuko
Nawet w stary kofer kuko
Za szislōngym paket leży
Klajd tam znodła i go mierzy
 
Kożdy dostoł krziwo mina
Ale, czi to jejich wina?
Chop, fest przibroł i mo bas
Baba, tyngo choćby fas
 
Miyndzy nami, tak dlo prowdy
Bydōm w dōma - tak jak zowdy.
 
Autor: Roman Labiak
-------
 
 
Halo witōm!
 
Bowcie sie fajnie, bo na to idzie
Za pora godzin „Nowy Rok” przidzie
Pijcie ze miarōm a niy za wiela
By niy mieć kaca - powiym Wōm tela.
 
Tego kożdymu życza.
 
Roman