Roman Labiak: "KWYRLOK"

Noworoczno obiecka!

Noworoczno obiecka!
 
W piykno nocka sylwestrowo
Dała baba, chopu słowo
Co sie bydzie łodchudzała
Po kryjōmu, niy wcinała!
 
Tortynsztikle niy istniejōm
Ze szlagzanōm, niych mi wiejōm
A kożdego konditora
Niych podusi, jakoś zmora
 
Chop, zaś baba tym rajcowoł
I ji take słowo dowoł:
 
Kiej ty schudniesz, to przisiyngōm
Pier mie, kiej po flaszka siyngōm
Już niy byda wiyncyj piōł
Byda z tobōm fajnie żōł
 
Ciepna sznaps i cygarety
Nawet piwsko, skiż ty diety
A kiej sie już łodchudzymy
Wtedy zdrowsi, tyż bydymy
 
Ze dwa dni, to tak leciało
Potym zaś sie zapōmniało
Baba wcino jak wcinała
Chop, zaś durś - zalywo pała.
 
Autor: Roman Labiak