Roman Labiak: "KWYRLOK"

Pastyrka!

Pastyrka!
 
Poloz chop sōm na pastyrka
Nō a baba - fuk do wyrka
A, że sama być niy chciała
To sōmsiada, zawołała
 
Wyśpiewuje chop kolyndy
Sōmsiod, babōm jest zajynty
Wartko chopa zapōmnieli
Bo na zygor, niy patrzeli
 
Już skonczōła sie pastyrka
I chop stanōł, wele wyrka
Sōmsiod z babōm łogupieli
Co mioł w rynce, niy widzieli
 
Chop, we rynce mioł siykiyrka
Poleciała krew, ze wyrka
Kiejby chopa szanowali
By sie w Gody - spokōj dali
 
Morał:
Coby nie zmarasić wyrka
Idźcie razym - na pastyrka.
 
Autor: Roman Labiak